LFA i praktiken 2017-05-09T14:40:15+00:00

LFA i praktiken

För att kunna genomföra ett projekt framgångsrikt är det viktigt att planera på ett logiskt sätt. När du har gjort en bra planering med stöd av LFA (Logical Framework Approach) ser du tydligt vilket resultat projektet ska mynna ut i och hur vägen dit ser ut. Det blir enklare att se hur allt hänger samman och vilka eventuella problem som kan dyka upp. Du får projektlogiken – den röda tråden i projektet – klart för dig och uppfyller därmed de rekommendationer som ges av Tillväxtverket och ESF-rådet.

De 9 stegen i LFA är:

  1. Omvärldsanalys
  2. Intressentanalys
  3. Problemanalys
  4. Målformulering
  5. Aktivitetsplanering
  6. Resursplanering
  7. Indikatorer
  8. Riskanalys
  9. Analys av antaganden

I utbildningen går vi igenom planeringen av ett projekt enligt de 9 stegen i LFA-metoden. Alla deltagare får först tillträde till en digital kurs med de viktoga grunderna och går igenom den i egen takt. Därefter genomförs en kursdag där vi fördjupar kunskaperna genom att i workshop-form arbeta med ett fiktivt och realistiskt projekt.

LFA i praktiken genomförs för grupper med mellan 10 – 20 personer på plats enligt överenskommelse.

Pris: 2500 kr/person + moms (kostnader för ev. resor och logi tillkommer)

För beställning av kursen, kontakta oss på:
contact@regionakademien.se eller fyll i formuläret till höger så kontaktar vi dig.

Intresseanmälan:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Skriv din epost igen (obligatorisk)

Meddelande