Lyckas med strukturfondsprojekt 2017-05-09T14:41:56+00:00

Lyckas med strukturfondsprojekt

Målet med kursen

Efter avslutad kurs har du fördjupad kunskap som hjälper dig att på ett strukturerat sätt förankra din projektidé, planera ditt projekt och skriva din ansökan.

För att ett projekt ska få största möjliga effekt är det viktigt att förankra projektet, det vill säga, skapa engagemang och delaktighet, hos alla nyckelaktörer redan i förberedelsearbetet.

För att ett projekt ska bli framgångsrikt är det viktigt att använda LFA i planeringen. Det ger projektet den röda tråd som Tillväxtverket förespråkar och lyfter fram som ett av sina kärnbudskap.

För att beviljas finansiering av ett projekt är det avgörande att kunna skriva en ansökan som på ett bra sätt presenterar projektet, dess mål och innehåll, som är korrekt och fullständig och fullt ut förenlig med programinnehåll och regelverk. Med en LFA-planering som grund får du den röda tråden och många av de uppgifter som du ska fylla i på blanketten.

Kursinnehåll

Kursen innehåller fyra delar:

 • Bygg ett regionalt utvecklingsprojekt
 • Planera med LFA
 • Horisintella kriterier
 • Ansök om projektfinansiering.

Bygg ett regionalt utvecklingsprojekt

Du kommer att lära dig betydelsen av att redan i ett tidigt skede påbörja förankringsprocessen och hur man bäst förankrar en projektidé, hur man involverar finansiärerna i hela processen och vilka hinder man måste undanröja för att nå framgång.

Planera med LFA

För att kunna genomföra ett projekt framgångsrikt är det viktigt att planera på ett demokratiskt och logiskt sätt. När du har gjort en bra planering med stöd av LFA (Logical Framework Approach) ser du tydligt vilket resultat projektet ska mynna ut i och hur vägen dit ser ut. Det blir enklare att se hur allt hänger samman och vilka eventuella problem som kan dyka upp.

Kursen går igenom planeringen av ett projekt enligt de 9 stegen i LFA-metoden.

De 9 stegen i LFA är:

 1. Omvärldsanalys
 2. Intressentanalys
 3. Problemanalys
 4. Målformulering
 5. Aktivitetsplanering
 6. Resursplanering
 7. Indikatorer
 8. Riskanalys
 9. Analys av antaganden

Ansök om projektfinansiering

När du planerat ditt projekt enligt LFA-metoden har du redan tagit fram mycket av den information som behövs för att göra en ansökan om finansiering från EU:s strukturfonder. Vi guidar dig genom ansökningsblanketten, ger tips och gör dig uppmärksam på fallgropar.

Horisontella kriterier

En guide till hur de horisontella kriterierna blir en naturlig del och stärker ditt projekt. I denna del får du lära dig vad de horisontella kriterierna är, hur de kan knytas till projektet och hur Tillväxtverket gör sin bedömning. Materialet innehåller också flertalet frågeställningar.

Så här går utbildningen till:

Kursen är digital. Det innebär att du ser ett antal filmer med föreläsningar och övningsuppgifter. Under varje film finns det ytterligare material i form av workshopmaterial, länkar till viktiga webbplatser, dokument med fördjupad information och mallar.

När du är anmäld till den här kursen får du även tillgång till en facebook-grupp där du har möjlighet att bolla frågor med andra som går kursen och oss kursledare.

När du skickat in din anmälan (via länk nedan eller genom att skicka en e-post till contact@regionakademien.se) får du en e-post från oss med uppgifter om hur du loggar in på utbildningens webbplats.

”Ni kunde anpassa er efter våra behov och gav oss på så sätt ett värdefullt stöd”
Maria Elfving, Projektledare UTOPIA – Ett KUL barndemokratiprojekt

Pris

Kursen är upplagd i tre olika paketeringar för att du ska kunna välja vad som passar dig.

 1. Kursen i 6 månader och tillgång till facebookgrupp  – 3.200:- (exkl moms)
 2. Kursen i 12 månader och tillgång till facebookgrupp – 4.000:- (exkl moms)
 3. Kursen i 12 månader och tillgång till facebookgrupp samt tre timmars rådgivning via telefon eller Skype – 7.500:- (exkl moms)

Intresseanmälan:

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Skriv din epost igen (obligatorisk)

Meddelande