PeterSom ett led Regionakademiens ambition att sprida kunskap om regionala utvecklingsfrågor planerar vi att ge ut Boken om regional utveckling. Den kommer ut i början av 2017 och skrivs till största delen av Peter Hedman.

Syftet med Boken om regional utveckling är att beskriva det regionala utvecklingssystemet, organisationerna, besluts-processerna, strategierna och utvecklingsprogrammen. Boken bygger på en teoretisk grund som förtydligas med egna erfarenheter och praktiska exempel.

Vill du köpa boken redan nu så levererar vi den till dig direkt när den kommer från tryckeriet.

Skicka en e-post till lena.hedman.rahm@regionakademien.se och ange namn och faktureringsadress samt hur många böcker du vill köpa.

Eller så kan du swisha till 1230923037.

Priset är 250 kr/bok.