StenandersBehöver du en ordförande till stämman eller årsmötet? Sten-Anders Gustafsson stor erfarenhet av att leda årsmöten och bolagsstämmor. Han läser in sig på möteshandlingar och leder mötet. Kostnad 1000 kr + moms och ersättning för resor.

Kontakta oss på stenanders.gustafsson@regionakademien.se eller 070-3871552.