Projektledning

Vi genomför projektledningsuppdrag i utvecklingsprojekt och utbildningar i agil projektledning. Lena är certifierad scrum master med 5 års praktisk erfarenhet av att driva agila projekt.  Hon har genomfört utbildningar i agil projektledning  med ett 10-tal olika organisationer. Peter leder flera större EU-projekt som sker i samverkan mellan flera olika parter. Bland pågående projekt märks regionalfondsprojektet Cleaner Growth – satsning på cleantech i norr och Interreg-projektet Cleantech Kvarken.

Kontakta oss gärna när ni vill upphandla en kompetent projektledare eller utbilda er i agilt arbetssätt.

Referenser:
Karin Fällman, projektledare Gold of Lapland(Utbildning i agil projektledning)
Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation(Projektledning)