Ett urval av våra uppdrag

Projektledning

Bothnia Green Energy. Projektledning (Interrerg Aurora-projekt). Kvarkenrådet EGTC. 20230101-20251231.

North Sweden Cleantech. Framtidens klimatsmarta innovationsplats (Regionalt strukturfondsprojekt). Kompetensspridning i Umeå AB. 20190701-20221031.

Future Cleantech Solutions (Interreg BA-projekt). Kompetensspridning i Umeå AB. 20190101-20211231.

Cleaner Growth BSR Cluster Project 1.0. Projektledning. (Transnationell komponent). Uminova Innovation AB. 201701-08.

Cleaner Growth: Satsning på cleantech i norr. Projektledning (Regionalt strukturfondsprojekt). Uminova Innovation AB. 201601-201812.

Cleantech Kvarken. Projektledning (Interreg BA-projekt). Kompetensspridning i Umeå AB. 201507-201807.

Projektplanering och ansökan

Stöd vid framtagande av cirka 20 ansökningar i ERUF-projekt, bland andra:

 • BIC Factory: Unga entreprenörer för digitala affärer.
 • Uminova Innovation: Cleaner Growth: Satsning på Cleantech i Norr
 • Kompetensspridning i Umeå: Cleantech Kvarken.
 • Västerbottens handelskammare: Gateway2Export.
 • Umeå Energi: Framtidens Hållbara industrimiljer.
 • Expression Umeå: North Sweden Arena for Art, Design, Tech & Business
 • BIC Factory: Innovationshubb för unga entreprenörer.
 • RISE Processum: IB:ACCEL.
 • Umeå kommun: Bothnia Green Energy.
 • BIC Factory: VIIBIC.
 • Västerbottens handelskammare. Boosting Gateway2Export.
 • Companion Västerbotten. Cirkulära Västerbotten.

Utveckling av Umeå Science Park. Processtöd. Science Park i Umeå. 2017.

Digital transformation in the Baltic Sea Region. Framtagande av ansökan till Svenska Institutet. 201610-201701.

Samverkansavtal Västerbottens idrottsförbund 2016-2017.

Utvärdering

Region Västerbotten: Regional innovationsledning (RIO). Lärande utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20230401—20251231.

BIC Factory: ViiBIC. Extern utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20230401—20251231.

Gotland Science Park: Node Gotland. Extern utvärdering
Strukturfondsprojekt Småland och öarna. Uppdragstid: 20230401—20251231.

Skogstekniska klustret: Företagsdriven SkogsInnovation. Löpande utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20190826—20231031

Umeå Biotech incubator: Life Science motorn v2.0. Löpande utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20190601—20230831

Örnsköldsviks kommun: Digistad. Extern utvärdering
Strukturfondsprojekt Mellersta Norrland. Uppdragstid: 20211101 – 20231031

Umeå kommun: Den koldioxidsnåla platsen 2. Extern utvärdering och processtöd
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20220601—20230430.

Högskolan i Gävle: Systemanalys för vätgaslösningar. Extern utvärdering
Strukturfondsprojekt Norra MellanSverige. Uppdragstid: 20210601—20230831.

Företagsfabriken i Kronobergs län: Framink. Extern utvärdering.
Strukturfondsprojekt Småland och Öarna. Uppdragstid: 20210501—20221231

Handelskammaren Västerbotten: Framtidens hållbara industrimiljöer. Löpande utvärdering
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20200907-20230430

Umeå Universitet: DISISS. Extern utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20200801-20221231

Umeå universitet Holding: Support Office for Life Science and Health in Northern Sweden (SOLH). Extern utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20200601-20230228

RISE Processum: IB:ACCEL. Extern utvärdering.
Strukturfondsprojekt Mellersta Norrland. Uppdragstid: 20200601-20231031

eXpression Umeå: Redesigning the future. Extern utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20200601-20230430

Robertsfors kommun: Näringsliv i samverkan, NIS 6.0, Löpande utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20200101—20221231

eXpression Umeå: North Sweden Arena for Art, Design, Tech & Business. Löpande utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20190601—20221231

Innovation Skåne: Material Business Center 2. Löpande utvärdering.
Strukturfondsprojekt Skåne och Blekinge. Uppdragstid: 20190105 – 2021-02-28

Storumans kommun: Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region, löpande utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20190301—20211231

BIC Factory; Innovationshubb för unga entreprenörer, löpande utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20190204—20220430

Högskolan i Gävle: CLIP 4, löpande utvärdering
Strukturfondsprojekt Norra Mellansverige. Uppdragstid: 20190301-20210430

Högskolan i Gävle: RATT-X, löpande utvärdering.
Strukturfondsprojekt Norra Mellansverige. Uppdragstid: 20190101—20210430

Riksantikvarieämbetet: Kulturarvsinkubatorn, extern utvärdering
Strukturfondsprojekt Småland och Öarna. Uppdragstid: 20190101—20210831

Umeå universitet: MT4North. löpande utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20180601—20191231

BIC Factory: Unga entreprenörer gör digitala affärer, löpande utvärdering.
Strukturfondsprojekt Övre Norrland. Uppdragstid: 20150901—20180531Uppdragstid: 2019-05-17–2021-01-31

Utvärdering av bredbandsprojekt

Global Connect: Utvärdering av 4 bredbandsprojekt i Jämtland-Härjedalen och Värmland
Projekten har utvärderats av Regionakademien i samarbete med Jan Olofsson,  och Linda Lindgren
Strukturfondsprojekt Mellersta Norrland och Norra Mellansverige.
– projekt Jämtland 20201180. Uppdragstid 2019-11-18 – 2022-09-15
– projekt Ortsammanbindande bredband i Jämtlands län 20202600. Uppdragstid: 2019-11-18 – 2022-10-15
– projekt Värmland 20201395. Uppdragstid: 2019-11-18 – 2022-10-15
– projekt Nordanstig, Smedjebacken 20201083. Uppdragstid: 2019-11-18 – 2022-11-15

Global Connect: Utvärdering av 1 bredbandsprojekt
Projektet har utvärderats av Regionakademien i samarbete med Jan Olofsson, Olofsson Consulting och Linda Lindgren, TenderIt
Strukturfondsprojekt Norra Mellansverige.
– projekt Ortsammanbindande bredband Nordmark – Stora Lönnhöjden 20203459. Uppdragstid: 2020-07-01 – 2023-07-30

Strategi & organisation

Förstudie Smart City Höga kusten

Förstudie Klusterbildning inom energiområdet 2018: Skellefteå Science city

Utreda lämplig verksamhetsform för vissa verksamheter och bolag. Region Västerbotten/Västerbottens läns landsting. 201709-201802.

Förstudie om samarbete inom energi och miljöteknik Umeå – Örnsköldsvik – Vasa. (Tillväxtverkets program Förberedelser av transnationellt samarbete inom regionala ERUF-program). Umeå kommun. 201406-12.