Ett urval av våra uppdrag

Projektledning

Cleaner Growth. Projektledning (Förstudie/uppstartsprojekt). Uminova Innovation. 201401-201512.

Cleantech Kvarken. Projektledning (Interreg BA-projekt). Kompetensspridning i Umeå AB. 201507-201807.

Cleaner Growth: Satsning på cleantech i norr. Projektledning (Regionalt strukturfondsprojekt). Uminova Innovation AB. 201601-201812.

Cleaner Growth BSR Cluster Project 1.0. Projektledning. (Transnationell komponent). Uminova Innovation AB. 201701-08.

Utbildning i agilt arbetsätt 2016-2018: bl a Västerbottens idrottsförbund, Gold of Lapland, Region Västerbotten, BIC Factory

Projektplanering och ansökan

Digital transformation in the Baltic Sea Region. Framtagande av ansökan till Svenska Institutet. 201610-201701.

Utveckling av Umeå Science Park. Processtöd. Science Park i Umeå. 201712.

Utbildning i LFA-metoden 2015-2018: bl a Almi Företagspartner, Coompanion, Energikontoren, Regionförbundet Örebro

Samverkansavtal Västerbottens idrottsförbund 2016-2017

Utvärdering

Umeå kommunföretag. BIC Factory – unga entreprenörer gör digitala affärer 2016-2018 (avslutad)

Västerbottens läns landsting. MT4North 2018-2019

VLL Innovation. Utvärdering av bolagets verksamhet och resultat 2018-2019

RISE Processum. Framtidens bioraffinaderi. Strategiskt lärandestöd 2018

Upphandlingsmyndigheten. Utvärdering av 10 avslutade projekt om innovationsupphandling 2018-2019

Örnsköldsviks kommun. Digitala steg för tillväxt 2018-2020

Strategi & organisation

Förstudie Klusterbildning inom energiområdet 2018: Skellefteå Science city

Förstudie om samarbete inom energi och miljöteknik Umeå – Örnsköldsvik – Vasa. (Tillväxtverkets program Förberedelser av transnationellt samarbete inom regionala ERUF-program). Umeå kommun. 201406-12.

Utreda lämplig verksamhetsform för vissa verksamheter och bolag. Region Västerbotten/Västerbottens läns landsting. 201709-201802.