Om Regionakademien

”Vi är ett litet konsultbolag som har stor systemförståelse och djup kunskap inom våra expertområden. Vi har ett brett nätverk som bygger på förtroendefulla relationer uppbyggda under lång tid. Det innebär att vi tillsammans med våra samarbetspartners kan jobba nära våra kunder, flexibelt och behovsanpassat. På det sättet kan vi ofta bättre och mer kostnadseffektivt än ett stort konsultbolag identifiera och tillgodose våra kunders mycket specifika behov av kunskap och konkreta resultat”

NYHET! Nu lanserar vi Projotool - LFA Projektplanering.  Beställ Projotool eller få mer information genom att klicka på bilden.

Om Regionakademien: Peter Hedman

Peter Hedman | VD, konsult

Peter Hedman har mångårig och bred erfarenhet av regionalt utvecklingsarbete. Under sitt arbetsliv har han haft ledande befattningar inom regionförbund, landsting och akademinära innovationsstödssystem. Peter har just nu uppdraget som projektledare för ett av Sveriges största cleantechsatsningar, North Sweden Cleantech.

Om Regionakademien: Lena Hedman Rahm

Lena Hedman Rahm | Delägare, konsult

Lena Hedman Rahm har lång erfarenhet av test och kvalitetsarbete inom IT-branchen. Har de senaste åren arbetat med agil utveckling som förvaltningsledare och projektledare. Är certifierad scrum-master och har dessutom utbildning i traditionell projektledning och LFA-metoden.