Regionakademiens målsättning är att med våra metoder, verktyg, kompetens och nätverk för projektstöd, lärande och utvärdering skapa maximal nytta för våra kunder och samarbetspartners

Regionakademien arbetar med uppdrag inom fyra expertområden:

  • utvärdering
  • projektplanering och ansökningar
  • strategi- och organisationsutveckling
  • projektledning

Vi har genomfört många uppdrag och kan uppvisa bra, tillförlitliga referenser.

NYHET! Nu lanserar vi Projotool - LFA Projektplanering.  Beställ Projotool eller få mer information genom att klicka på bilden.

Utvärdering

Vi tar på oss utvärderingsuppdrag, gärna löpande utvärdering i strukturfondsprojekt. Både Lena och Peter arbetar för att ligga i framkant när det gäller kompetens och metodik.   Läs mer »

Projektplanering/ansökan

Vi hjälper er genom ansöknings-processen när ni ska söka pengar till EU-projekt. Lena är utbildad i LFA och Peter har lång erfarenhet av arbete med ansökningar. Läs mer »

Strategi & organisation

Vi fungerar som rådgivare till aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå med strategi- och organisations-utveckling som skapar framgång i regionalt utvecklingsarbete, innovation och näringslivs-utveckling. Läs mer »

Projektledning

Vi genomför projektledningsuppdrag i utvecklingsprojekt och utbildningar i agil projektledning. Lena är certifierad scrum master med 5 års praktisk erfarenhet. Peter leder flera större EU-projekt som sker i samverkan mellan flera olika parter.
Läs mer »