Strategi & organisation

Vi fungerar som rådgivare till aktörer på lokal, regional, nationell och EU-nivå med strategi- och organisationsutveckling som skapar framgång i regionalt utvecklingsarbete, innovation och näringslivsutveckling.

Peter har genom sina tidigare arbeten som regiondirektör på Region Västerbotten, VD på Umeå Universitets holdingbolag, projektledare för flernivåstyre och samhandling och genom ett antal konsultuppdrag byggt upp en närmast unik kompetens om regionalt utvecklingsarbete och hur det organiseras och finansieras.

Tillsammans med våra partners levererar vi resultat med hög kvalité.

Kontakta oss när du behöver hjälp att utveckla strategi och organisation, bygga samverkansprojekt och genomföra förstudier.

Referens: Frida Knutsson, utvecklingsledare Örnsköldsviks kommun