På denna sida kommer vi att redovisa resultat, lärdomar och utmaningar från genomförda projekt som kan vara till nytta för nya projekt. Med tiden kommer databasen att bli en kunskapskälla som förhindrar att ”hjulet uppfinns igen”, ger inspiration till nya utvecklingsområden och skapar nya kontakter som kan leda till samarbeten.

I dagsläget redovisas projekten i en lista på denna sida men när antalet blir större kommer en sökfunktion att kopplas på.

Vill du att ditt avslutade projekt ska finnas med för att öka spridningen av resultaten så hör av dig så hjälper vi till att skapa en plats för ditt projekt i Lärdomsdatabasen.