Vår erfarenhet är att det finns ett stort värde i att innan man lämnar in en ansökan på en skriven projektplan få en granskning av en oberoende part. Vi erbjuder:

Genomgång av projektplan
– Vi läser er projektplan med avseende på projektlogiken utifrån LFA, överensstämmelse med inriktning i program, tydlighet med mera. Resultatet återkopplas till er via ett möte på cirka en timme som kan vara fysiskt eller via digitala medier t ex skype. Ni får efter mötet en rapport som sammanfattar resultatet och vårt samtal.

Pris: 18 500 kr exklusive moms

Coaching
– Vi kan också hjälpa er att ytterligare utveckla projektet genom coachande samtal om hur projektplanen ytterligare skulle kunna stärkas.

Pris: Offereras.

Språkanalys
– Vår meriterade språkvetare analyserar projektansökan med avseende på det rent språkliga och ger en återkoppling skriftligen. Ni får en övergripande bedömning och vi ger tips och råd om hur ni kan stärka er ansökan med en korrekt språkbehandling.

Pris: 2000 kr/ max 15 sidor, 4000 kr/ max 30 sidor


”Jag har använt mig av Regionakademins projektanalys i samband med framtagning av en ny projektplan. Den feedback jag fick från Regionakademin bidrog till att hela projektet blev tydligare från problembeskrivning och mål till val av aktiviteter och indikatorer. Jag kan varmt rekommendera andra att använda Regionakademins projektanalys vid framtagning av nya projekt.” (Jennie Ekbeck, Umeå Biotech Incubator).