INNEHÅLL

Vi hjälper er att strukturera planering, genomförande och uppföljning av projektet. Tillsammans med projektledare och projektmedarbetare går vi igenom organisation, arbetsformer, avtalsförhållanden och ansvarsfördelning, planerings-, uppföljnings- och rapporterings-rutiner, dokumentationsrutiner, upphandlingskrav, regelverk om företagsstöd, informations- och annonseringskrav m m. Ni får en projektuppstart med en planering som gör det möjligt för er att fokusera på genomförandet.

GENOMFÖRANDE 

Projektuppstart genomförs av Peter Hedman och omfattar 10 timmars genomgång med projektägaren, varav 6 timmar på plats och 4 timmar digitalt. Dokumentation ingår.

PRIS 

Pris: 30.000 kr (exkl moms) + omkostnader för resa och logi.