Nu har den nya strukturfondsperioden startat upp på allvar. Det har visat sig att det är delvis nya krav som ställs på ansökningarna och de flesta har fått göra ett stort arbete med kompletteringar i flera omgångar för att uppfylla kraven. Det nya handlar bland annat om större krav på att i projektplanen ha en tydlig struktur – en röd tråd, integrering av de horisontella kriterierna, tydligare krav på vad som är tillkommande i projektet, på ett förväntat resultat samt hur projektets resultat ska kunna tas vidare i ordinarie verksamhet.

Vi har sedan tidigare lång erfarenhet av att skriva fram EU-ansökningar och har i den nya periodens första utlysning jobbat med stöd åt flera projekt och därigenom fått en bra inblick i hur ansökan ska skrivas för att uppfylla de nya kraven som ställs av Tillväxtverket.

Nu är det dags för nästa utlysning i de regionala strukturfondsprogrammen. Den öppnar vecka 22. Ett smart sätt att jobba fram sin ansökan är att ställa om till den nya strukturfondsperiodens krav så tidigt som möjligt i framtagandet av ansökan och inte vänta tills kompletteringarna kommer. På så sätt ser du till att slippa tidspress och dubbelarbete.

Därför erbjuder Regionakademien en snabb, enkel och effektiv lösning som består av:

Digital utbildning – Att lyckas med strukturfondsprojekt.
Utbildningen omfattar tre delar:
– Att bygga ett regionalt utvecklingsprojekt
– Planera med LFA (som nu är starkt rekommenderad som metod för att strukturera projektplanen)
– Ansökan om projektfinansiering.
Du tar del av kursen från din dator, mobiltelefon eller Ipad.
(Normalpris: 2655 kr + moms.)

Skräddarsydd coachning i samband med att projektplan och ansökan skrivs fram.
Coachningen omfattar genomläsning av ansökan + 3 coachingstillfällen på max en timme via Skype. Ett första möte med genomgång av grundläggande frågeställningar, ett andra möte innan ansökan skickas in och ett sista mötestillfälle när du fått begäran om kompletteringar.

Vårt pris: 8995 kr + moms.

Anmäl dig genom att kontakta oss på contact@regionakademien.se