Alla svenska regioner stärker sin kapacitet och får ut maximal effekt av de utvecklingsinsatser som görs av aktörerna i regionen.

Kompass - Vision