Regeringen har förlorat tålamodet med börsbolagen. 280 börsbolag och ett 50-tal statliga bolag kommer att omfattas av den nya lagen om den passerar riksdagen.
– Vi har varit tydliga med att vi skulle utvärdera situationen efter stämmoperioden i år. En viss förbättring har skett, cirka 32 procent kvinnor är man uppe i. Men det går väldigt långsamt, säger Mikael Damberg.
Lagen ska gälla redan från 2017, men först 2019 måste bolagen betala sanktionsavgifter om det inte är minst 40 procent av ledamöter av vardera kön. Avgifterna ska enligt förslaget ligga på mellan 250 000 och fem miljoner kronor, beroende på bolagets storlek.
(Dagens Industri)

Reflektion….
Nu skanderar debattörer om ett komplett vansinne och symbolpolitik. Kompetensen måste vara det avgörande. Man förutsätter att kompetensen främst finns hos män och kommer i en överskådlig tid framöver främst att finnas hos män. Att riskera ledningsförmågan i våra börsbolag och statliga bolag genom att kvotera in 40 % kvinnor i styrelserna är dumt och farligt för vårt land, sägs det.
Man undrar ju stillsamt var dessa ”förståsigpåare” hämtar sin kunskap om vår omvärld. De har aldrig hört tals om Vattenfalls NUON affär (minus 200 miljarder) eller SCA:s privatjets transporter av en kvarglömd plånbok. Listan kan göras hur lång som helst över manligt dominerade bolagsstyrelser som gjort gigantiska felbedömningar. Men många av oss män är fortsatt övertygade om att det är vi som främst besitter kompetensen.

Inom Regionakademien har vi sett tydliga tecken på detta. Våra digitala kurser och seminarier attraherar till största delen kvinnor. Kvinnor som vill förkovra sig kring projekt, regional utveckling och näringslivsfrågor. Många män tycker att de redan är kompetenta och i mindre omfattning behöver utveckla och förkovra sig genom ett ständigt lärande.

Lite underligt är det ändå att när vi i Regionakademien lanserar en utbildning inom ett relativt nytt kunskapsområde, Agil projektledning, så står kvinnorna först i kön för att ta del av detta det nya.

Är det så att männen utgår från att de vet att det kommer finnas kvinnor i deras närmaste omgivning som kan och kommer bistå dem?
Som sagt, man menar i debatten att det är rent vansinne att föreslå kvotering, kompetensen måste styra. Det måste alla förstå hoppas man, också de valberedningar som föreslår nya styrelseledamöter. Valberedningar med mycket manlig kompetens.