Eu är i kris, flyktingkrisen har avslöjat en gigantisk klyfta vad det gäller solidariteten mellan medlemsländerna och britterna kommer att genomföra en folkomröstning där ”Brexit” anhängarna är starka och högljudda. EU är i kris, EU riskerar falla sönder, sägs det i media och rubrikerna är feta och svarta. Det kommer inte att hända !

Brexit anhängarna kommer inte att vinna. ”BremainE” anhängarna i UK blir starkare och starkare. Flyktingkrisen kommer att begravas i några förfärliga flyktingläger, sparsamt och under motstånd finansierade av EU. The ”show will go on” och vi kommer fortsätta bygga ett allt mer överstatligt projekt. Den nationella statens inflytande har minskat och kommer att fortsätta minska. Risken finns att avståndet kan komma att öka mellan medborgarna, och ”till de som bestämmer”.

Ska vi då, likt britterna, försöka mobilisera och gå ur EU? Skall vi försöka genomför en ”Swexit” ”självklart inte. Vi har allt att förlora på ett utträde. Vi är ett litet land helt beroende av vår omvärld och den tillväxt och välfärd som våra exportföretag genererar. Vi skall fortsatt vara med i gemenskapen och arbeta för en union med ett större medborgarinflytande. Men vi måste noga fundera över är hur vi på bästa sätt kan bevara vårt demokratiska inflytande över de beslutsprocesser som flyttas längre och längre bort.

Är det vettigt att Halland ska försvinna, det som är så vackert ? Jag refererar till, kanske en vadringsmyt, om svaret som en lokal reporter fick när hen i sann lokalpopulistisk anda frågade en dam i Halmstad om hon tycker att Halland skulle försvinna ? Ja, Halland kanske måste mista sin landshövding och sjukvården och de regionala utvecklingsfrågorna måste organiseras inom en större region.

Starkare regioner, ledda av innevånare valda i direkta val och inte som nu av staten, skulle ge en starkare röst i det avlägsna beslutsmetropolen Bryssel. Vi skulle också likt andra regioner inom EU likställas som företrädare i regionen för folket. Vi måste se till att på ett smart sätt ta till vara den kompetens som vi byggt upp i de nuvarande länsstyrelserna och överföra detta i en ny modern organisatorisk form.

Nationalstaternas tid är förbi så låt oss se till att skrota Axel Oxenstiernas projekt där han på ett finurligt sätt indelade landet i län där kungens befallningsman och underlydande skattefogdar kunde bevara makt och inflytande över hela landet

Sten-Anders Gustafsson