Vi erbjuder följande tjänster:
Projektuppstart
Projektanalys

Stöd till projektledare och andra som skriver fram ansökningar om EU-projekt
Hyr ordförande till stämma/årsmöte
Moderator